THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM .

211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

www.vinacafe.com.vn

Mobile: 84-8) 54 495 514

Fax: (84-8) 54 495 513

Email: vinacafe@hn.vnn.vn - info@vinacafe.com.vn