THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM .

211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

www.vinacafe.com.vn

Mobile: (028) 62943954

Fax: (84-8) 54 495 513

Email: info@vinacafe.com.vn - itvinacafe@vinacafe.com.vn