DANH MỤC LOẠI TIN

Thị trường vừa chứng kiến một phiên giao dịch đầy hoảng loạn với biên độ lên tới 137$ và lượng giao dịch 88.309 lô. Có lẽ phải đợi tới hàng chục năm mới thấy lại một phiên như vậy.

25/04/2017

Thị trường cà phê thế giới có một tuần giao dịch khó quên 

25/04/2017

Giá đóng cửa hai sàn đều giảm, lượng các chào bán không nhiều, đặc biệt là các đơn chào bán từ Việt Nam thưa thớt, các thương nhân Việt Nam vẫn đang hy vọng giá sẽ còn cao hơn mức này.

06/03/2017

Ưu thế cạnh tranh của cà phê Robusta hiện đang thuộc về nguồn cung Việt Nam.

06/03/2017

Trên sàn Robusta London, kỳ hạn tháng 3 giảm thêm 29 USD, xuống ở 2.066 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5 giảm thêm 26 USD, xuống ở 2.100 USD/tấn, mức giảm rất đáng kể.

01/03/2017

Họ đưa dẫn chứng về sự lây lan bệnh “chổi rồng” đã gây hại trên một số loài cây ăn trái xuất phát từ việc nhập khẩu hạt ca cao.

08/02/2017

Các quan sát trên biểu đồ kỹ thuật cho thấy mức 2.146$ kỳ hạn tháng 3 vẫn chưa thể là đáy và mức 2270$ vẫn được xem là mức đỉnh lâm thời.

08/02/2017

Suốt 1 tuần Việt Nam nghỉ Tết cổ truyền, thị trường cà phê quốc tế giao dịch với kịch bản trái ngược với tuần trước đó,  giá giảm dần qua từng phiên với biên độ giao dịch lớn.

06/02/2017
1 - 2 - 3 - 4 -

Download : Công văn - Văn bản - Tài liệu

- PHIẾU KHẢO SÁT CPĐT KHỐI DOANH NGHIỆP 2017
- Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Của Công Ty Mẹ
- Đề Cương Đoàn Giám Sát 115 (Về Lương)
- Biểu Mẫu Quỹ Lương
- Văn Bản & Biểu Mẫu Giám Sát Tài Chính, Đánh Giá Hiệu Quả hoạt Động Và Công Khai Tài Chính Quy Định Theo TT 200/2015/TT-BCT
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (TNHH)
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (phụ thuộc)
- BIỂU MẪU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
- BIỂU MẪU KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016-2020
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 THÁNG 2016

Quảng Cáo - Đối Tác

HInh 1 hinh 2 hinh 3 hinh 4 hinh 5 hinh 6 hinh 7 hinh 8