DANH MỤC LOẠI TIN

Ban hành quy định tạm thời hệ thống bảng lương và chế độ phụ cấp lương Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam

15/04/2016

Thông báo thoái vốn cổ phần Tổng công ty Cà Phê Việt Nam – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm

16/03/2016

THÔNG BÁO BÁN TIẾP SỐ CỔ PHẦN BÁN KHÔNG HẾT CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINACAFE MIỀN BẮC (VINACAFE MIỀN BẮC)

16/03/2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng công ty cà phê Việt Nam – Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu cà phê Intimex Nha Trang được tổ chức vào ngày 15/07/2015 tại Agriseco, địa chỉ: Lầu 3, Số 2A, Phó Đức Chính, Quận 1, TP Hồ Chí Minh như sau:

16/03/2016

Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại Công ty cổ phần XNK Cà phê Intimex Nha Trang

28/01/2016
1 - 2 -

Download : Công văn - Văn bản - Tài liệu

- PHIẾU KHẢO SÁT CPĐT KHỐI DOANH NGHIỆP 2017
- Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Của Công Ty Mẹ
- Đề Cương Đoàn Giám Sát 115 (Về Lương)
- Biểu Mẫu Quỹ Lương
- Văn Bản & Biểu Mẫu Giám Sát Tài Chính, Đánh Giá Hiệu Quả hoạt Động Và Công Khai Tài Chính Quy Định Theo TT 200/2015/TT-BCT
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (TNHH)
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (phụ thuộc)
- BIỂU MẪU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
- BIỂU MẪU KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016-2020
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 THÁNG 2016

Quảng Cáo - Đối Tác

HInh 1 hinh 2 hinh 3 hinh 4 hinh 5 hinh 6 hinh 7 hinh 8