DANH MỤC LOẠI TIN

Thực hiện Chương trình công tác Quý III/2014 của Công đoàn Tổng công ty cà phê Việt nam, được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng Công ty cà phê Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty đã triển khai tổ chức Giải Bóng đá Mini Nam- lần thứ nhất- năm 2014 trong CNVC-LĐ nhằm động viên cán bộ đoàn viên....

28/01/2016

Thực hiện Chương trình công tác Quý II/2014 của Công đoàn Tổng công ty cà phê Việt nam, được sự đồng ý của Công đoàn  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty cà phê Việt nam, ngày 27 tháng 6 năm 2014, tại Văn phòng Tổng công ty cà phê Việt nam...

28/01/2016
1 -

Download : Công văn - Văn bản - Tài liệu

- Biểu Mẫu Công Tác Tiền Lương Năm 2017
- Biểu Mẫu XD SX Năm 2018
- PHIẾU KHẢO SÁT CPĐT KHỐI DOANH NGHIỆP 2017
- Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Của Công Ty Mẹ
- Đề Cương Đoàn Giám Sát 115 (Về Lương)
- Biểu Mẫu Quỹ Lương
- Văn Bản & Biểu Mẫu Giám Sát Tài Chính, Đánh Giá Hiệu Quả hoạt Động Và Công Khai Tài Chính Quy Định Theo TT 200/2015/TT-BCT
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (TNHH)
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (phụ thuộc)
- BIỂU MẪU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Quảng Cáo - Đối Tác

HInh 1 hinh 2 hinh 3 hinh 4 hinh 5 hinh 6 hinh 7 hinh 8