DANH MỤC LOẠI TIN

Đại hội CCB Tổng công ty Cà phê Việt Nam nhiệm kỳ II (2017-2022) tiến hành ngày 30/6/2017 với chủ đề: Phát huy truyền thống bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ TCT Cà phê Việt Nam lần thứ VII. Xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh.

05/07/2017

Đại hội nồng nhiệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí đại biểu khách quý Đại diện lãnh đạo

20/01/2016

Ngày14/01/2015 Đảng bộ Tổng công ty Cà phê Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2015

21/01/2016

Chư Pah phát triển kinh tế dựa vào những cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su tiểu điền và nhiều cây trồng ngắn ngày khác. Song nhiều nông dân còn sản xuất theo phương thức truyền thống, sử dụng giống cây trồng năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao… nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

18/01/2016

hi đến tham dự Đại hội,Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND; Giấy giớithiệu và CMND nếu đại diện cho tổ chức.

18/01/2016
1 -

Download : Công văn - Văn bản - Tài liệu

- Biểu Mẫu Công Tác Tiền Lương Năm 2017
- Biểu Mẫu XD SX Năm 2018
- PHIẾU KHẢO SÁT CPĐT KHỐI DOANH NGHIỆP 2017
- Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Của Công Ty Mẹ
- Đề Cương Đoàn Giám Sát 115 (Về Lương)
- Biểu Mẫu Quỹ Lương
- Văn Bản & Biểu Mẫu Giám Sát Tài Chính, Đánh Giá Hiệu Quả hoạt Động Và Công Khai Tài Chính Quy Định Theo TT 200/2015/TT-BCT
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (TNHH)
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (phụ thuộc)
- BIỂU MẪU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Quảng Cáo - Đối Tác

HInh 1 hinh 2 hinh 3 hinh 4 hinh 5 hinh 6 hinh 7 hinh 8