DANH MỤC LOẠI TIN

211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận Điện thoại: (84-8) 54 495 514 -Fax: (84-8) 54 495 513 Email: info@vinacafe.com.vn Website: www.vinacafe.com.vn

16/03/2016

Địa chỉ: Lô F5 Đường N5-D3 KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên, Bình Dương - Điện thoại: 0650 3639868 - Fax: 0650 3639968 Địa chỉ email: hominhhoa01@gmail.com - Mã số thuế: 010 010 1509-013

16/03/2016

Địa chỉ: Buôn Sah A, Xã Ea Tul, Huyện Cư Mgar, Tỉnh Đăk Lăk- Điện thoại: 0500 3834 162 - Fax: 0500 3834 162 Địa chỉ email: alainkbuor@gmail.com - Mã số thuế: 6000 181 935-1

16/03/2016

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Cư Ni, Huyện Eakar, Tỉnh Đăk Lăk- Điện thoại: 0500 3625 260/3625 043/3625 044 - Fax: 0500 3625 015 Địa chỉ email: vinacafe721@gmail.com - Mã số thuế: 6000 387 439

16/03/2016

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Ni, Huyện Eakar, Tỉnh Đăk Lăk- Điện thoại: 0500 3625 113 - Fax: 0500 3624 993 Địa chỉ email: vinacafe720@gmail.com - Mã số thuế: 6000 183 675

16/03/2016

Địa chỉ: Xã Eadar, Huyện Eakar, Tỉnh Đăk Lăk- Điện thoại: 0500 362 4447 - Fax: 0500 362 5657 Địa chỉ email: congtycaphe52@gmail.com - Mã số thuế: 6000 180 307

16/03/2016

Địa chỉ: Thôn 18, Xã EaRiêng, Huyện MĐrăk, Tỉnh Đăk Lăk - Điện thoại: 0500 3737 007 - Fax: 0500 3737 088 Địa chỉ email: vinacafe715a@gmail.com - Mã số thuế: 6000 174 504

16/03/2016

Địa chỉ: Buôn Tiêu, Xã Ea Tiêu, Huyện Cưkuin, Tỉnh Đăk Lăk- Điện thoại: 0500 3636 744 - Fax: 0500 3636 744 Địa chỉ email: phongtochuceatieu@yahoo.com.vn - Mã số thuế: 6000 175 515

16/03/2016

Địa chỉ: Thôn 8, Xã EaNing, Huyện Cưkuin, Tỉnh Đăk Lăk- Điện thoại: 0500 363 1044/363 1045 - Fax: 0500 363 1042 Địa chỉ email: longchuquynh@gmail.com - Mã số thuế: 6000 175 610

16/03/2016

Địa chỉ: Km 16. Quốc lộ 27, Xã Ea Bhốc, Huyện Cưkuin, Tỉnh Đăk Lăk- Điện thoại: 0500 363 9708 - Fax: 0500 363 9708 Địa chỉ email: vinaeaktur@gmail.com - Mã số thuế: 6000 176 438

16/03/2016

Địa chỉ: Lô C1 Võ Thị Sáu, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 0563 648 488 - Fax: 0563 648 269 Địa chỉ email: vinacafequinhon@gmail.com - Mã số thuế: 010 010 1509-005

16/03/2016

Km 12, Quốc lộ 27, Xã Eaktur, Huyện Cưkuin, Tỉnh Đăk Lăk- Điện thoại: 0500 3656 129 - Fax: 0500 3656 199 Email: cafevietduc@gmail.com - Mã số thuế: 6000 180 63

21/01/2016
1 - 2 - 3 -

Download : Công văn - Văn bản - Tài liệu

- Biểu Mẫu Công Tác Tiền Lương Năm 2017
- Biểu Mẫu XD SX Năm 2018
- PHIẾU KHẢO SÁT CPĐT KHỐI DOANH NGHIỆP 2017
- Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Của Công Ty Mẹ
- Đề Cương Đoàn Giám Sát 115 (Về Lương)
- Biểu Mẫu Quỹ Lương
- Văn Bản & Biểu Mẫu Giám Sát Tài Chính, Đánh Giá Hiệu Quả hoạt Động Và Công Khai Tài Chính Quy Định Theo TT 200/2015/TT-BCT
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (TNHH)
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (phụ thuộc)
- BIỂU MẪU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Quảng Cáo - Đối Tác

HInh 1 hinh 2 hinh 3 hinh 4 hinh 5 hinh 6 hinh 7 hinh 8