DANH MỤC LOẠI TIN

Báo Cáo Tài Chính Đã Kiểm Toán 6 Tháng Đầu Năm 2015 Của Công Ty Mẹ

16/03/2016

Báo Cáo tài chính năm 2014 công ty Mẹ

28/01/2016

Trong quý 1 và quý 2/2012, chữ ký số sẽ được triển khai thí điểm ở một chi cục của mỗi cục hải quan với số lượng từ 10 – 20 doanh nghiệp xuất nhập khẩu; quý 3 và quý 4/2012, sẽ triển khai chữ ký số ở toàn ngành hải quan. Cơ quan hải quan sẽ tổ chức các buổi tập huấn cho doanh nghiệp về áp dụng chữ ký số.

15/01/2016

Một chỉ số hết sức quan trọng là sản xuất công nghiệp ngành chế biến đang sụt giảm rất mạnh, nếu cùng kỳ năm 2010 tăng 10,6% và 2011 tăng 13,4% thì quý 1 năm nay chỉ tăng 3,2%. Nguyên nhân chính do hoạt động sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, kéo theo hàng tồn kho công nghiệp chế biến tăng 34,9% so với cùng thời điểm năm trước.

15/01/2016

Đây là nhà máy cà phê thứ 5 của dự án hệ thống nhà máy cà phê hiện đại nhất châu Á của Trung Nguyên với tổng số vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, nhà máy sẽ tập trung vào công đoạn chế biến và đóng gói thành phẩm nhằm phục vụ sự tăng trưởng mạnh mẽ nhu cầu trước mắt về cà phê hòa tan G7 của thị trường miền Bắc và Trung Quốc.

15/01/2016

Thanh niên đưa tin, ngày 27/3, Bộ Công thương đã tổ chức cuộc họp giao ban xuất khẩu 3 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu.

15/01/2016

Giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 3 ước đạt 2,2 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu quý I lên gần 5,9 tỷ USD, xấp xỉ cùng kỳ năm 2011. Trong đó, các mặt hàng nông sản chính đạt 3,2 tỷ USD giảm 14%; thuỷ sản đạt 1,2 tỷ USD, tăng 9,1%; lâm sản đạt 922 triệu USD, tăng 5,9% so với quý I năm 2011.

15/01/2016

Đáng chú ý, trong quý I năm nay, kim ngạch xuất khẩu 2 nhóm hàng là điện tử, máy tính và linh kiện và nhóm máy móc, thiết bị, phụ kiện khác tăng mạnh 97,9% và 61,3% so với cùng kỳ 2011, lần lượt đạt 1,62 tỷ USD và 1,22 tỷ USD. Đây cũng là 2 trong 4 nhóm hàng có mức tăng lớn nhất trong quý.

15/01/2016

Như vậy, trong toàn bộ quý 1 năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu có xu hướng tăng dần qua các tháng, với kim ngạch vào cuối quý đã trở lại mức dung lượng tương đương với thời điểm “cao trào” nửa cuối năm ngoái.

15/01/2016
1 -

Download : Công văn - Văn bản - Tài liệu

- Biểu Mẫu Công Tác Tiền Lương Năm 2017
- Biểu Mẫu XD SX Năm 2018
- PHIẾU KHẢO SÁT CPĐT KHỐI DOANH NGHIỆP 2017
- Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Của Công Ty Mẹ
- Đề Cương Đoàn Giám Sát 115 (Về Lương)
- Biểu Mẫu Quỹ Lương
- Văn Bản & Biểu Mẫu Giám Sát Tài Chính, Đánh Giá Hiệu Quả hoạt Động Và Công Khai Tài Chính Quy Định Theo TT 200/2015/TT-BCT
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (TNHH)
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (phụ thuộc)
- BIỂU MẪU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Quảng Cáo - Đối Tác

HInh 1 hinh 2 hinh 3 hinh 4 hinh 5 hinh 6 hinh 7 hinh 8