Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.541 + 29
NewYork 102.45 + 3.15
DakLak 33.700 VND
KonTum – Dak Ha 33.400 VND
GiaLai 33.600 VND