Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.552 + 29
NewYork 102.25 – 0.25
DakLak 33.900 VND
KonTum – Dak Ha 33.600 VND
GiaLai 33.800 VND