Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.591 + 39
NewYork 107.65 + 5.45
DakLak 34.600 VND
KonTum – Dak Ha 34.300 VND
GiaLai 34.500 VND