Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.586 – 5
NewYork 106.6 – 1.05
DakLak 34.400 VND
KonTum – Dak Ha 34.100 VND
GiaLai 34.300 VND