Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.615 + 29
NewYork 106.95 + 0.35
DakLak 34.700 VND
KonTum – Dak Ha 34.400 VND
GiaLai 34.600 VND