Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.662 + 47
NewYork 108.95 + 2
DakLak 35.700 VND
KonTum – Dak Ha 35.400 VND
GiaLai 35.600 VND