Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.700 + 38
NewYork 111.85 + 2.9
DakLak 36.200 VND
KonTum – Dak Ha 35.900 VND
GiaLai 36.100 VND