Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.704 + 4
NewYork 113.15 + 1.3
DakLak 36.300 VND
KonTum – Dak Ha 36.000 VND
GiaLai 36.200 VND