Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.698 – 6
NewYork 111.9 – 1.25
DakLak 36.200 VND
KonTum – Dak Ha 35.900 VND
GiaLai 36.100 VND