Thị Trường Giá Thay đổi
London 1,442 +9
NewYork 114 0
FOB 1472 Trừ lùi: +30
DakLak 30,700 +100
GiaLai 30500 + 100