Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.712 + 37
NewYork 121.5 + 5.05
DakLak 36.800 VND + 600 VND
KonTum – Dak Ha 36.500 VND + 600 VND
GiaLai 36.700 VND + 600 VND