Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.625  – 7
NewYork 114.9 – 1.75
DakLak 35.400 VND – 100 VND
KonTum – Dak Ha 35.100 VND – 100 VND
GiaLai 35.300 VND – 100 VN