Thị Trường Giá Thay đổi
London 1432 -9 USD/T
NewYork 119 +o,95 Cents/T
FOB 1447 Trừ lùi:+15 USD/T
DakLak 31200 +100 VND
GiaLai 30600 -300 VND