Tác giả: admin18

22/01/2016

Thị Trường Giá Thay đổi London 1420 +2(USD/T) NewYork 11630 +2,9(Uscen/lb) FOB 1416 0 DakLak 30400 0 KonTum – Dak Ha 30200 0 GiaLai 30000...

Read More

, Tuesday, Ngày 18-05-2021

Bảng Giá Cà Phê

London 1.532 + 14
NewYork 150.1 + 2.05
DakLak 33.900 VND VND
KonTum - Dak Ha 33.600 VND VND
GiaLai 33.800 VND VND

Tiêu điểm : Phân tích kỹ thuật giá cà phê

Hệ Thống Công Ty Thành Viên VINACAFE

Cơ Quan Văn Phòng Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam

Trung tâm XNK Vinacafe

Công ty TNHH MTV Cà phê EaTul

Công ty TNHH MTV Cà phê 721

Công ty TNHH MTV Cà phê 720

Công ty TNHH MTV Cà phê 52

Công ty TNHH MTV Cà phê 715A

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu

Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur

Quảng Cáo - Đối Tác