Chuyên mục: Bảng giá cà phê

12/5/2021

London 1.532 + 14 NewYork 150.1 + 2.05 DakLak 33.900 VND VND KonTum – Dak Ha 33.600 VND VND GiaLai 33.800 VND...

Read More

10/5/2021

London 1.539 -8 NewYork 152.9 – 1.4 DakLak 33.900 VND VND KonTum – Dak Ha 33.600 VND VND GiaLai 33.800 VND...

Read More

07/5/2021

London 1.539 -8 NewYork 152.9 – 1.4 DakLak 33.900 VND VND KonTum – Dak Ha 33.600 VND VND GiaLai 33.800 VND...

Read More

06/5/2021

London 1.547 + 9 NewYork 154.3 + 4.45 DakLak 34.500 VND VND KonTum – Dak Ha 34.200 VND VND GiaLai 34.400 VND...

Read More

05/5/2021

London 1.538 + 64 NewYork 149.85 + 9.5 DakLak 34.400 VND VND KonTum – Dak Ha 34.100 VND VND GiaLai 34.300 VND...

Read More

04/5/2021

London 1.474 + 18 NewYork 140.35 + 0.1 DakLak 33.400 VND VND KonTum – Dak Ha 33.100 VND VND GiaLai 33.300 VND...

Read More

29/4/2021

London 1.468 + 7 NewYork 145.85 0.05 DakLak 33.600 VND VND KonTum – Dak Ha 33.300 VND VND GiaLai 33.500 VND...

Read More

27/4/2021

London 1.440 24 NewYork 143.35 + 4.85 DakLak 33.100 VND VND KonTum – Dak Ha 32.800 VND VND GiaLai 33.000 VND...

Read More

23/4/2021

London 1.379 NewYork 136.15 + 1.95 DakLak 32.500 VND VND KonTum – Dak Ha 32.200 VND VND GiaLai 32.400 VND...

Read More

15/4/2021

London 1.391 22 NewYork 134.05 2.1 DakLak 31.400 VND VND KonTum – Dak Ha 31.100 VND VND GiaLai 31.300 VND...

Read More

23/3/2021

London 1.398 18 NewYork 130.1 1.1 DakLak 32.100 VND VND KonTum – Dak Ha 31.800 VND VND GiaLai 3200 VND...

Read More

18/3/2021

London 1.412 6 NewYork 133.55 – 0.95 DakLak 32.400 VND VND KonTum – Dak Ha 32.100 VND VND GiaLai 32.300 VND...

Read More
Loading

, Tuesday, Ngày 18-05-2021

Bảng Giá Cà Phê

London 1.532 + 14
NewYork 150.1 + 2.05
DakLak 33.900 VND VND
KonTum - Dak Ha 33.600 VND VND
GiaLai 33.800 VND VND

Tiêu điểm : Phân tích kỹ thuật giá cà phê

Hệ Thống Công Ty Thành Viên VINACAFE

Cơ Quan Văn Phòng Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam

Trung tâm XNK Vinacafe

Công ty TNHH MTV Cà phê EaTul

Công ty TNHH MTV Cà phê 721

Công ty TNHH MTV Cà phê 720

Công ty TNHH MTV Cà phê 52

Công ty TNHH MTV Cà phê 715A

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu

Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur

Quảng Cáo - Đối Tác