Chuyên mục: Giá cà phê

21/6/2021

London 1.616 18 NewYork 151.95 -0.35 DakLak 34.700 VND VND KonTum – Dak Ha 34.400 VND VND GiaLai 34.600 VND...

Read More

17/6/2021

London 1.629 29 NewYork 155.45 2.2 DakLak 35.100 VND VND KonTum – Dak Ha 34.800 VND VND GiaLai 35.000 VND...

Read More
Loading

, Tuesday, Ngày 18-01-2022

Bảng Giá Cà Phê

London 2.333 34
NewYork 234.75 -2.1
DakLak 41.900 VND VND
KonTum - Dak Ha 41.600 VND VND
GiaLai 41.800 VND VND

Tiêu điểm : Phân tích kỹ thuật giá cà phê

Hệ Thống Công Ty Thành Viên VINACAFE

Cơ Quan Văn Phòng Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam

Trung tâm XNK Vinacafe

Công ty TNHH MTV Cà phê EaTul

Công ty TNHH MTV Cà phê 721

Công ty TNHH MTV Cà phê 720

Công ty TNHH MTV Cà phê 52

Công ty TNHH MTV Cà phê 715A

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu

Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur

Quảng Cáo - Đối Tác