Địa chỉ: 211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62943964  -Fax: (84-8) 54 495 513

Email: info@vinacafe.com.vn or itvinacafe@vinacafe.com.vn

Website: www.vinacafe.com.vn