Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: X.M

Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ, CĐ NNPTNT Việt Nam đã ký bản thỏa thuận hợp tác với TCty Cà phê Việt Nam.

Các đồng chí: Vũ Xuân Thủy – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ ngành; Phan Xuân Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCty; Nguyễn Văn Minh – TGĐ TCty Cà phê Việt Nam – tham dự.

Hai bên cùng thống nhất thỏa thuận trên nguyên tắc bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên Công đoàn NNPTNT Việt Nam, TCty Cà phê Việt Nam và tổ chức Công đoàn. Nội dung hợp tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của hai bên. Thông qua hợp tác, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn ngành và thương hiệu của TCty.

Trong đó, hai bên thống nhất, TCty Cà phê Việt Nam giảm giá bán 10% các sản phẩm của TCty và các Cty trực thuộc cho tổ chức CĐ và đoàn viên CĐ. CĐ NNPTNT Việt Nam tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để TCty tiếp cận với các cấp CĐ trực thuộc giới thiệu và bán các sản phẩm của TCty; đưa tên TCty, chương trình thỏa thuận này lên trang website, bản tin của CĐ ngành…

Kết thúc hai năm phối hợp, hai bên có trách nhiệm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả hợp tác. Sau đó, hai bên sẽ thỏa thuận gia hạn hoặc ký thỏa thuận hợp tác mới.

Nguồn theo báo laodong.vn