London 2,471 USD/tấn
NewYork 188.05 USD cent/lb
Đắk Lắk 53.900 VND
Lâm Đồng 53.200 VND
Gia Lai 53.700 VND