London 2,582 USD/tấn
NewYork 186.05 USD cent/lb
Đắk Lắk 57.500 VND
Lâm Đồng 57.000 VND
Gia Lai 57.400 VND