London 2,796 USD/tấn
NewYork 184.90 USD cent/lb
Đắk Lắk 66.500 VND
Lâm Đồng 66.000 VND
Gia Lai 66.200 VND