London 2,575 USD/tấn
NewYork 180.30 USD cent/lb
Đắk Lắk 61.200 VND
Lâm Đồng 61.700 VND
Gia Lai 61.000 VND