Giá cà phê trong nước:

 

Cà phê nhân:

Công ty phát xô:                                36.000 – 36.100 đồng/kg cơ sở

36.200 – 36.300 đồng/kg về kho Daklak

Thị trường Daklak mua xô:             36.200 – 36.400 đồng/kg

Giao HCM / Long Thành G2:         36.500 – 36.600 đồng/kg

Trừ lùi:                                             

Giao HCM G1:                                 

 

Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):

            Mua chuyển khoản: 22.900

            Bán: 23.100

Đóng cửaGiá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất T4hấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 1705 -20 -1,16 4 1722 1705 1722 1725 139
09/21 1687 -20 -1,17 4599 1719 1671 1710 1707 58849
11/21 1683 -16 -0,94 1451 1705 1671 1700 1699 28824
01/22 1680 -11 -0,65 554 1694 1666 1680 1691 14867

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn  | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

 Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21                  
09/21                  
12/21                  
03/22                  

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb