Giá cà phê trong nước:

 

Cà phê nhân:

Công ty phát xô:                                34.900 – 35.000 đồng/kg cơ sở

35.100 – 35.200 đồng/kg về kho Daklak

Thị trường Daklak mua xô:             34.800 – 35.000 đồng/kg

Giao HCM / Long Thành G2:         35.200 – 35.400 đồng/kg

Trừ lùi:                                             

Giao HCM G1:                                 

 

 

 

 

 

Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):

            Mua chuyển khoản: 22.850

            Bán: 23.050

 

 

 

 

 

Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất T4hấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 1569 -23 -1,44 7317 1596 1555 1596 1592 32920
09/21 1596 -23 -1,42 8974 1621 1581 1617 1619 45522
11/21 1616 -22 -1,34 2141 1640 1601 1640 1638 23339
01/22 1631 -21 -1,27 398 1653 1618 1650 1652 11242

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn  | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

 

 

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 154,1 -3,35 -2,13 25267 156,6 151,55 156,6 157,45 37739
09/21 156,2 -3,40 -2,13 35269 158,55 153,7 158,4 159,6 122617
12/21 159,15 -3,40 -2,09 12163 161,75 156,65 161,75 162,55 58563
03/22 161,75 -3,40 -2,06 3527 164 159,25 164 165,15 33293

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb