Giá cà phê trong nước:

 

Cà phê nhân:

Công ty phát xô:                                34.800 – 34.900 đồng/kg cơ sở

35.000 – 35.100 đồng/kg về kho Daklak

Thị trường Daklak mua xô:             34.900 – 35.000 đồng/kg

Giao HCM / Long Thành G2:         35.400 – 35.500 đồng/kg

Trừ lùi:                                             

Giao HCM G1:                                  35.900 – 36.000 đồng/kg

 

 

 

 

 

 

Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):

            Mua chuyển khoản: 22.865

            Bán: 23.065

 

 

 

 

 

Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất T4hấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 1569 -31 -1,94 6292 1595 1566 1595 1600 23731
09/21 1598 -31 -1,90 11901 1624 1594 1610 1629 55425
11/21 1619 -29 -1,76 4285 1643 1616 1641 1648 24251
01/22 1632 -30 -1,81 1066 1655 1631 1643 1662 11677

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn  | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

 

 

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 149,55 -3,80 -2,48 9829 152,65 148,8 152,55 153,35 16292
09/21 151,6 -3,85 -2,48 26091 154,75 150,8 154,75 155,45 127562
12/21 154,6 -3,85 -2,43 6790 158,1 153,8 158,1 158,45 63790
03/22 157,3 -3,80 -2,36 4214 160,35 156,5 160,3 161,1 33381

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb