GIÁ CÀ PHÊ THỨ 7 NGÀY 08/5/2021

 

Giá cà phê trong nước:

 

Cà phê nhân:

Công ty phát xô:                                34.000 – 34.100 đồng/kg cơ sở

34.200 – 34.300 đồng/kg về kho Daklak

Thị trường Daklak mua xô:             34.400 – 34.500 đồng/kg

Giao HCM / Long Thành G2:         34.400 – 34.500 đồng/kg

Trừ lùi:                                              +20/+30USD/tấn

Giao HCM G1:                                  35.300 – 35.400 đồng/kg

 

 

Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):

            Mua chuyển khoản: 22.970

            Bán: 23.150

 

 

 

 

 

Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất T4hấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 1539 -8 -0,52 9129 1555 1527 1538 1547 59221
09/21 1561 -8 -0,51 5092 1576 1552 1556 1569 26089
11/21 1577 -8 -0,50 1605 1591 1568 1578 1585 19816
01/22 1591 -8 -0,50 250 1605 1583 1599 1599 6888

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn  | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

 

 

 

 

 

 

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 152,9 -1,40 -0,91 24268 154,1 149,25 153,9 154,3 116021
09/21 154,8 -1,40 -0,90 11214 156 151,25 156 156,2 65079
12/21 157,25 -1,30 -0,82 9331 158,4 153,85 158 158,55 46297
03/22 159,35 -1,25 -0,78 3409 160,35 155,8 159,85 160,6 28971

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb