Giá cà phê trong nước: 

Cà phê nhân:

Công ty phát xô:                                36.500 – 36.600 đồng/kg cơ sở

36.700 – 36.800 đồng/kg về kho Daklak

Thị trường Daklak mua xô:             36.800 – 36.900 đồng/kg

Giao HCM / Long Thành G2:         37.100 – 37.400 đồng/kg

Trừ lùi:                                             

Giao HCM G1:                                  37.700 – 37.800 đồng/kg

Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):

            Mua chuyển khoản: 22.900

            Bán: 23.100Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất T4hấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 1727 -2 -0,12 3 1727 1677 1677 1729 120
09/21 1744 +37 +2,17 7876 1753 1702 1704 1707 58189
11/21 1722 +26 +1,53 3183 1724 1686 1696 1696 29184
01/22 1711 +21 +1,24 883 1712 1679 1690 1690 16373

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn  | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

 

 

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 151,3 -0,75 -0,49 3 151,3 149,6 149,6 152,05 73
09/21 151,5 -0,75 -0,49 14530 153,1 149,7 152,7 152,25 127011
12/21 154,35 -0,80 -0,52 5964 156 152,55 155,3 155,15 67626
03/22 156,95 -0,80 -0,51 2062 158,4 155,2 158,15 157,75 45970

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb