Giá cà phê trong nước:

 

Cà phê nhân:

Công ty phát xô:                                35.000 – 35.100 đồng/kg cơ sở

35.200 – 35.300 đồng/kg về kho Daklak

Thị trường Daklak mua xô:             35.200 – 35.300 đồng/kg

Giao HCM / Long Thành G2:        

Trừ lùi:                                             

Giao HCM G1:                                 

 

 

 

 

 

Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):

            Mua chuyển khoản: 22.850

            Bán: 23.050

 

 

 

 

 

Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất T4hấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 1592 +7 +0,44 5220 1603 1579 1594 1585 35200
09/21 1619 +8 +0,50 7634 1630 1606 1611 1611 44634
11/21 1638 +8 +0,49 1876 1648 1625 1636 1630 22865
01/22 1652 +7 +0,43 587 1663 1640 1654 1645 11243

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn  | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

 

 

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 157,45 -1,25 -0,79 32759 160,7 157,2 159,6 158,7 49403
09/21 159,6 -1,20 -0,75 27946 162,8 159,35 161,9 160,8 113710
12/21 162,55 -1,20 -0,73 6843 165,65 162,3 164,6 163,75 58082
03/22 165,15 -1,20 -0,72 4291 168,2 164,85 167,6 166,35 32496

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb