GIÁ CÀ PHÊ THỨ 7 NGÀY 15/5/2021

 

Giá cà phê trong nước:

 

Cà phê nhân:

Công ty phát xô:                                32.900 – 33.000 đồng/kg cơ sở

33.100 – 33.200 đồng/kg về kho Daklak

Thị trường Daklak mua xô:             33.200 – 33.300 đồng/kg

Giao HCM / Long Thành G2:         33.300 – 33.400 đồng/kg

Trừ lùi:                                             

Giao HCM G1:                                 

 

 

Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):

            Mua chuyển khoản: 22.950

            Bán: 23.150

 

 

 

 

 

Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất T4hấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 1460 -35 -2,34 9188 1495 1456 1495 1495 58478
09/21 1486 -34 -2,24 4644 1520 1482 1520 1520 28238
11/21 1503 -34 -2,21 1332 1536 1500 1535 1537 19681
01/22 1517 -34 -2,19 496 1550 1515 1550 1551 7139

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn  | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

 

 

 

 

 

 

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 145 -1,40 -0,96 16723 147,75 144,7 146,4 146,4 108638
09/21 146,95 -1,40 -0,94 8126 149,7 146,7 148,6 148,35 69150
12/21 149,6 -1,20 -0,80 7091 152,2 149,3 150,95 150,8 45667
03/22 151,9 -1,05 -0,69 3282 154,4 151,55 153,05 152,95 31325

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb