Hôm qua, ngày 14/10 Tổng công ty Cà Phê Việt Nam (VINACAFE) và Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam đã ký thoả thuận hợp tác nhằm khai thác lợi thế của nhau và đẩt mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của 2 đơn vị trong thời gian tới

                                       .       Buổi lễ ký kết đã diễn ra rất long trọng tại trụ sở Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam (Hà Nội)                       Tổng giám đốc Chu Quang Hào và Tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh ký thỏa thuận hợp tác
giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam 

Những hình ảnh liên quan đến buổi lễ ký kết giữa 2 Tổng công ty:

Lãnh đạo của Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam