Địa chỉ: Lô F5 Đường N5-D3 KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 0274-3639868 – Fax: 0274-3639968

Địa chỉ email: ttxnkvinacafe@gmail.com

Mã số thuế: 010 010 1509-013