Loại hộp 0,24 kg/hộp (15 gói x 16 gram)

Thành phần: Tinh cà phê , đường tinh và tinh sửa.

Giá:  40.000đ / 1 hộp