Loại chế phin 0,25 kg/hộp.

Robusta honey 95% và Arabica 5%

Giá: 270.000đ / 1kg