Loại hạt rang 0,5 kg/gói

Thành phần: 90% Robusta và 10% Arabica

Giá: 150.000đ/1kg