Cà phê chế phin truyền thống 0,5 kg/gói

Thành phần: Robusta S18 100%

Giá: 145.000đ/1 kg