Loại hộp 0,24 kg/hộp (15 gói x 16 gram) giá: 40.000đ